Cyrilo-metodovský dvojkríž

2013 

S myšlienkou postavenia dvojkríža prišli Martin Balcerčík a Rastislav Socha.

Samotná výstavba trvala približne jeden mesiac a bola realizovaná v roku 2013, práve v roku kedy sme si pripomínali 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metóda, tento dôležitý milník v celoeurópskych dejinách. 13.10.2013 bol kríž posvätení a obci slávnostne predstavený. Výška kríža je 12 m (+ 2 m ukotvené). Rozpätie kratšieho ramena je 2,5 m. Dlhšieho 3,5 m. Dvojkríž je osvetlený od decembra 2014.

Práve partia kamarátov okolo tvorcov myšlienky spolu s ďalšími mladými nadšencami z obce a za pomoci nefinančných a finančných príspevkov dobrovoľníkov prispeli k jeho výstavbe.

Ďakujeme všetkým,

 ktorý akýmkoľvek spôsobom pomohli k jeho realizácii najmä: Martin Balcerčík, Rastislav Socha, Šurín Marián, Jurkulák Pavol, Romaňák Roman, Majdiak Róbert, Kurek Tomáš, Lietavec Vladimír, Janotka Alojz, Maslaňák Tomáš, Grebáč Tomáš, Mydlár Jozej, Janotka Peter, Pisarčík Albín, Janotková Jana, Balcerčík Peter, Maslaňák Martin, Maslaňák Peter, Maslaňáková Jana, Gočalová Mária, Gočal Peter, Majkútová Petra, Janotková Valéria, Socha Miroslav, Balcerčík Vladimír, Balcerčík Vincent, Kurek Peter, Kurek Serafín, Sameliak Igor, a.i., Raiffeisen Bank a Obec Oravské Veselé.