Založené v roku 2012

Stránka občianskeho združenia Kult.1629

SOVA

Sova môže priletieť aj k vám! Získajte viac informácií o hosťovaní inscenácie Sova Slovenského národnáho divadla aj u vás

Zistite viac o našom občianskom združení

Prvý a jediný divadelný multižánrový festival na Orave

Kto sme

Kult.1629

Občianske združenie bolo zaregistrované v roku 2015, vzniklo však už o tri roky skôr združením skupiny bývalých členov DFS Pilsko. V súčasnosti ho tvorí približne desať členov, ktorých spája vzťah k umeniu a vôľa zveľaďovať a prinášať zaujímavý kultúrno-spoločenský program.

Pripravujeme

Slanický ostrov divadla 2021

Cieľom festivalu je priniesť do regiónu hodnotný program komunikujúci dôležité kultúrno-spoločenské a etické témy. Podporovať rozmanitosť kultúr, rozvíjať empatiu, morálne a etické hodnoty.